Wilder Kaiser 3 - 2017

Munţii Wilder Kaiser 3 - Ackerlspitze
Ackerlspitze
Munţii Wilder Kaiser 3 - Răsărit pe Ellmauer Halt
Răsărit pe Ellma
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ellmauer Tor (1)
Ellmauer Tor (1)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ellmauer Halt și Kopfl
Ellmauer Halt și
Munţii Wilder Kaiser 3 - Gruttenhutte
Gruttenhutte
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Treffauer și vf.Tuxeck
Vf.Treffauer și v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (1)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilderer Kanzel
Wilderer Kanzel
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (2)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ackerlhutte
Ackerlhutte
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze și vf.Maukspitze (1)
Vf.Ackerlspitze ș
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (3)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (4)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Iglu ?
Iglu ?
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Maukspitze (1)
Vf.Maukspitze (1)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (5)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Începe urcușul
Începe urcușul
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (6)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Coborârea de pe vf.Mauk
Coborârea de pe v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Poteci
Poteci
Munţii Wilder Kaiser 3 - Noi vom merge la stânga
Noi vom merge la s
Munţii Wilder Kaiser 3 - Coborârea de pe vf.Mauk (2)
Coborârea de pe v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Acest perete trebuie urcat !
Acest perete trebu
Munţii Wilder Kaiser 3 - Non-Feratta spre Ackerlspitze
Non-Feratta spre A
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ce-a fost mai greu a trecut !
Ce-a fost mai greu
Munţii Wilder Kaiser 3 - O nouă cățărare
O nouă cățărar
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ocolim prin dreapta
Ocolim prin dreapt
Munţii Wilder Kaiser 3 - Aproape de creastă
Aproape de creast
Munţii Wilder Kaiser 3 - Coborârea de pe vf.Mauk (3)
Coborârea de pe v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Noi venim din stânga
Noi venim din stâ
Munţii Wilder Kaiser 3 - Aproape de creastă (2)
Aproape de creast
Munţii Wilder Kaiser 3 - Altă cățărare
Altă cățărare
Munţii Wilder Kaiser 3 - Stânci (1)
Stânci (1)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Pe muchie (1)
Pe muchie (1)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Pe muchie (2)
Pe muchie (2)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Începe urcarea pe Ackerlspitze
Începe urcarea pe
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze (1)
Vf.Ackerlspitze (1
Munţii Wilder Kaiser 3 - Stânci (2)
Stânci (2)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Șaua dintre vârfuri
Șaua dintre vârf
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Maukspitze (2)
Vf.Maukspitze (2)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Mauk - coborârea pe dreapta
Vf.Mauk - coborâr
Munţii Wilder Kaiser 3 - Goinger Halt (1)
Goinger Halt (1)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Mitter Kaiser
Mitter Kaiser
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze (2)
Vf.Ackerlspitze (2
Munţii Wilder Kaiser 3 - Goinger Halt (2)
Goinger Halt (2)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Mitter Kaiser (2)
Mitter Kaiser (2)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Larcheggspitze
Larcheggspitze
Munţii Wilder Kaiser 3 - Larcheggspitze (2)
Larcheggspitze (2)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Trecem muchia crestei
Trecem muchia cres
Munţii Wilder Kaiser 3 - Larcheggspitze (3)
Larcheggspitze (3)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Urcarea spre Ackerlspitze
Urcarea spre Acker
Munţii Wilder Kaiser 3 - Din nou cățărare
Din nou cățărar
Munţii Wilder Kaiser 3 - Urcarea spre Ackerlspitze (2)
Urcarea spre Acker
Munţii Wilder Kaiser 3 - Stânci (3)
Stânci (3)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Flancul Estic pe Ackerlspitze
Flancul Estic pe A
Munţii Wilder Kaiser 3 - Aproape de vârf (Ackerl)
Aproape de vârf (
Munţii Wilder Kaiser 3 - Regalpspitze (1)
Regalpspitze (1)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Goinger Halt (3)
Goinger Halt (3)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Kleinkaiser & Mittelkaiser (1)
Kleinkaiser & Mitt
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vedere spre Nord (1)
Vedere spre Nord (
Munţii Wilder Kaiser 3 - Frumoasă pildă
Frumoasă pildă
Munţii Wilder Kaiser 3 - Poteca (planul doi)
Poteca (planul doi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Hei !
Hei !
Munţii Wilder Kaiser 3 - O privire către vf.Mauk
O privire către v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Pe vf.Ackerlspitze (1)
Pe vf.Ackerlspitze
Munţii Wilder Kaiser 3 - Pe vf.Ackerlspitze (2)
Pe vf.Ackerlspitze
Munţii Wilder Kaiser 3 - Zahmer Kaiser (1)
Zahmer Kaiser (1)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Începe coborârea de pe Ackerlspitze
Începe coborârea
Munţii Wilder Kaiser 3 - Stânci de poveste !
Stânci de poveste
Munţii Wilder Kaiser 3 - Flancul Nordic pe Ackerlspitze
Flancul Nordic pe
Munţii Wilder Kaiser 3 - Următoarea destinație
Următoarea destin
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze (3)
Vf.Ackerlspitze (3
Munţii Wilder Kaiser 3 - Între vârfuri
Între vârfuri
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ultimul urcuș pe Maukspitze
Ultimul urcuș pe
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze (3)
Vf.Ackerlspitze (3
Munţii Wilder Kaiser 3 - O muchie de infarct !
O muchie de infarc
Munţii Wilder Kaiser 3 - Stânci (4)
Stânci (4)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Incă între vârfuri
Incă între vârf
Munţii Wilder Kaiser 3 - Tor ?
Tor ?
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Maukspitze (3)
Vf.Maukspitze (3)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Coborârea de pe vf.Mauk (4)
Coborârea de pe v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ne câțărăm iarăși
Ne câțărăm iar
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze de pe vf.Maukspitze
Vf.Ackerlspitze de
Munţii Wilder Kaiser 3 - Larcheggspitze (4)
Larcheggspitze (4)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Pe vf.Maukspitze (1)
Pe vf.Maukspitze (
Munţii Wilder Kaiser 3 - Pe vf.Maukspitze (2)
Pe vf.Maukspitze (
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze de pe vf.Maukspitze
Vf.Ackerlspitze de
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Maukspitze (4)
Vf.Maukspitze (4)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Începutul pare simplu...
Începutul pare si
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Maukspitze (5)
Vf.Maukspitze (5)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Panta se accentuează
Panta se accentuea
Munţii Wilder Kaiser 3 - Stânci (5)
Stânci (5)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Panta devine abruptă
Panta devine abrup
Munţii Wilder Kaiser 3 - Chiar foarte abruptă
Chiar foarte abrup
Munţii Wilder Kaiser 3 - Cățărarea non-feratta
Cățărarea non-f
Munţii Wilder Kaiser 3 - Am terminat coborârea de pe Mauk
Am terminat cobor
Munţii Wilder Kaiser 3 - Cățărarea non-feratta (2)
Cățărarea non-f
Munţii Wilder Kaiser 3 - Coborârea de pe vf.Mauk (5)
Coborârea de pe v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Ultima coborârea mai dificilă
Ultima coborârea
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (7)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (8)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (9)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Kleine Torl
Kleine Torl
Munţii Wilder Kaiser 3 - Regalpspitze,Ackerlspitze și Maukspitze
Regalpspitze,Acker
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Treffauer și vf.Tuxeck
Vf.Treffauer și v
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ellmauer Halt
Vf.Ellmauer Halt
Munţii Wilder Kaiser 3 - Cabana Gruttenhutte
Cabana Gruttenhutt
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (10)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (11)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Cabana Gruttenhutte (2)
Cabana Gruttenhutt
Munţii Wilder Kaiser 3 - Kleine Torl (2)
Kleine Torl (2)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Vf.Ackerlspitze (centru)
Vf.Ackerlspitze (c
Munţii Wilder Kaiser 3 - Regalpspitze,Ackerlspitze și Maukspitze
Regalpspitze,Acker
Munţii Wilder Kaiser 3 - Kleine Torl (3)
Kleine Torl (3)
Munţii Wilder Kaiser 3 - Kopfl
Kopfl
Munţii Wilder Kaiser 3 - Wilder Kaiser Gebirge (12)
Wilder Kaiser Gebi
Munţii Wilder Kaiser 3 - Urcarea spre Ackerlspitze (3)
Urcarea spre Acker
Munţii Wilder Kaiser 3 - Pe vf.Ackerlspitze (3)
Pe vf.Ackerlspitze
Munţii Wilder Kaiser 3 - Coborârea de pe Ackerlspitze
Coborârea de pe A